6. Zvuk

../_images/speaker-setup.pngPripojenie reproduktora

6.1. Predprogramovaná hudba

import music

music.play(music.NYAN)
 • music - kinižnica na generovanie hudby na pine 0
 • music.NYAN - prehrá melódiu NYAN

micro:bit už má niekoľko predprogramovaných melódií, tie nájdete v - dokumentácii (pozri Music)

6.2. Písanie vlastnej hudby

import music

tune = ["C4:4", "D", "E", "C", "C", "D", "E", "C", "E", "F", "G:8",
    "E:4", "F", "G:8"]
music.play(tune)
 • C4:4 - nota C zo štvrtej oktávy s dĺžkou 4

6.3. Rolničky na micro:bite

../_images/noty-1.jpgNoty ../_images/noty-2.gifNoty

../_images/jinglebells.gifRolničky noty

# Piesen Rolnicky
import music

tune = ["E:2", "E:2", "E:4", "E:2", "E:2", "E:4", "E:2", "G:2", "C:3", "D:1",
    "E:8", ]
music.play(tune)

Úloha: Doplň celú pieseň a zmeň jej tóninu

6.4. Zvukové efekty

import music

music.pitch(400, 1000)

Prvým argumentom je frekvencia a druhým dĺžka prehrávania frekvencie.

Viac o tvorení zvukových efektov pomocou funkcie music.pitch() nájdeš v dokumentácii

6.5. Tvorba melódie

import music

music.pitch(400, 1000)
music.pitch(600, 1000)
music.pitch(800, 1000)

Úloha: Naprogramuj jednoduchý dvojtónový alarm ktorý sa po 5 sekundách vypne

6.6. Tvorba melódie cez cykly

import music

for freq in [400, 600, 800]:
  music.pitch(freq, 1000)
import music

for freq in range(400, 1000, 200):
  music.pitch(freq, 1000)

6.7. Obrátená melódia

import music

for freq in [800, 600, 400]:
  music.pitch(freq, 1000)
import music

for freq in range(800, 200, -200):
  music.pitch(freq, 1000)

6.8. Jemnejšia melódia

Teraz zmenšíme jednotlivé skoky vo frekvenciách a aj dĺžky prehrávania jednotlivých tónov

import music

while True:
  for freq in range(880, 1760, 16):
    music.pitch(freq, 6)
  for freq in range(1760, 880, -16):
    music.pitch(freq, 6)

Úloha: Naprogramuj policajnú sirénu (inšpiruj sa touto zvučkou)

6.9. Rozprávajúci micro:bit

https://microbit-micropython.readthedocs.io/en/latest/_images/speech1.pngSpeech setup

import speech

speech.say("Hello students! I am a microbit")