Programujeme micro:bit v MicroPythone

Ahoj micro:bit!

Tento manuál sa snaží učiť základy hardvéru a programovania pomocou dosky micro:bit a jazyka MicroPython. Vznikla ako podklad pre workshopy, ktoré pre učiteľov informatiky na základných a stredných školách organizuje občianske združenie SPy avšak postupne sa ju snažíme premeniť na plnohodnotný manuál vhodný pre učiteľov, rodičov i samoukov.

Učíme s Hardvérom - microbit:Slovensko

Projekt Učíme s Hardvérom je iniciatívou občianskeho združenia SPy, ktorého cieľom je priniesť zaujímavejšie hodiny informatiky do škôl. Viac info nájdete na tomto odkaze.

SPy o.z. a PyConSK

Občianske združenie SPy organizuje každoročnú medzinárodnú konferenciu PyCon Slovakia a pravidelné mesačné meetupy v Bratislave. Súčasťou konferencie je aj sekcia pre učiteľov, EduSummit, so zameraním na vyučovanie programovania v jazyku Python, oboznámenie učiteľov s novými trendmi a možnosťami v oblasti programovania.

Úloha

V takýchto štvorčekoch budú popísané úlohy.

Otázky

  • V manuáli nájdeš aj kontrolné otázky.