9. Banánové piano

Teraz zameň read_digital za is_touched. Namiesto kábliku použi na prepojenie kúsky alobalu a ruky. Vyskúšaj to aj cez banán, jablko či pomaranč.

../_images/banana-keyboard.JPGMicro:bit pinout

from microbit import *
import music

tune = ["C4:4", "D", "E", "C", "C", "D", "E", "C", "E", "F", "G:8",
    "E:4", "F", "G:8"]
i = 0

while True:
  if pin2.is_touched():
    music.play(tune[i])
    i += 1
    if i == len(tune):
      i = 0

Toto naše piano vieme rozšíriť ešte aj o svetlo - pri každom stlačení klávesu náhodne zmeníme všetky farby na LED pásiku.

Pozri Mu editor cez pip vs cez Exe na touch sensor