4. Tlačidlá

4.1. Vypísanie počtu stlačení

from microbit import *

sleep(10000)
display.scroll(str(button_a.get_presses()))

4.2. Zmena obrázku tlačidlami

from microbit import *

while True:
  if button_a.is_pressed():
    display.show(Image.HAPPY)
  else:
    display.clear()

Úloha 1: Pozmeň kód tak, aby sa pri stlačení tlačidla B zobrazil obrázok Image.SAD

Úloha 2: Pozmeň kód tak, aby sa pri stlačení oboch tlačidiel naraz zobrazil obrázok Image.CONFUSED