11. Bezdrôtová komunikácia

11.1. Bezdrôtové vysielanie a prijímanie na micro:bitoch

# Vysielanie
import radio

radio.on()
radio.send('sprava')
# Prijimanie
import radio

radio.on()

while True:
  sprava = radio.receive()
  if sprava:
    print(sprava)

11.2. Bezdrôtový vypínač (problémový)

# Vysielanie
import radio
from microbit import *

radio.on()

while True:
  if button_a.was_pressed():
    radio.send('on')
  elif button_b.was_pressed():
    radio.send('off')
# Prijimanie
import radio
from microbit import *

radio.on()

while True:
  sprava = radio.receive()
  if sprava == 'on':
    display.show(Image.HAPPY)
  elif sprava == 'off':
    display.show(Image.SAD)

11.3. Bezdrôtový vypínač so špeciálnym protokolom

# Vysielanie
import radio
from microbit import *

radio.on()

while True:
  if button_a.was_pressed():
    radio.send('adam-janka-on')
  elif button_b.was_pressed():
    radio.send('adam-janka-off')
# Prijimanie
import radio
from microbit import *

radio.on()

while True:
  sprava = radio.receive()
  if sprava == 'adam-janka-on':
    display.show(Image.HAPPY)
  elif sprava == 'adam-janka-off':
    display.show(Image.SAD)

11.4. Wireless Sniffer - Odchytávanie cudzích správ

# Sniffer
import radio
from microbit import *

radio.on()

while True:
  message = radio.receive()
  if message:
    print(message)