12. Domáci alarm

  1. verzia:
  • alobal na dverách
  • Reprodukto
  1. verzia:
  • Wireless ovládač (zapnúť/vypnúť)
  • Wireless bzučiak (iná izba)