2. MicroPython prostredia

2.1. Online MicroPython Editor

Online MicroPython Editor (EN) je ďaľší online editor, no tento krát je určený pre tvorby MicroPython kódu. Ani pri tomto spôsobe programovania nie je potrebná inštalácia softvéru na počítač či administrátorské práva, stačí prístup na internet a internetový prehliadač.

# Add your Python code here. E.g.
from microbit import *


while True:
  display.scroll('Hello, World!')
  display.show(Image.HEART)
  sleep(2000)
 • from micobit import * - tento príkaz nám v kóde sprístupní všetku funkcionalitu knižnice microbit, vďaka ktorej vieme pristupovať k hardérovej funkcionalite micro:bitu.
 • while True: - tento príkaz nám bude donekonečna vykonávať kód, ktorý prislúcha do daného while cyklu
 • Indentácia . v Pythone (na rozdiel od iných jazykov) sa kód prislúchajúci do bloku neoznačuje zátvorkami, ale pomocou odsadzovania, čiže indentácie. Aby nejaký kód prislúchal pod príkaz while, musí byť odsadený aspoň o jeden tabulátor (štyri medzerníky)
 • display.scroll() vypíše daný reťazec na obrazovku
 • display.show(Image.HEART) vykreslí daný obrázok na obrazovku
 • sleep() - funkcia sleep pozastaví micro:bit na zadaný počet milisekúnd
 • poznámky - poznámky sa v Pythone tvoria mriežkou (#)

Ako ale zistíme, aké možné obrázky môžeme vykresliť? Na to nám slúži online micro:bit MicroPython dokumentácia, v ktorej je zoznam všetkých príkazov, ktoré je možné použiť.

2.2. Mu Editor

Mu (čoskoro v SK) je IDE pre písanie MicroPython kódu pre micro:bit, ako aj pre Python3 (skvelá alternatíva k IDLE). Je možné ho stiahnuť a spustiť bez inštalácie, alebo inštalovať pomocou nástroja pip. Pre plnú funkcionalitu je potrebné pri platforme Windows stiahnúť si driver pre micro:bit.

../_images/mu-code-repl.pngMu editor

Mu - blog o projektoch vytvorených v Mu