2. Blokové programovanie

Online Blockly Editor je online editor pre programovanie micro:bitu cez grafický programovací jazyk. Pri tomto spôsobe programovania nie je potrebná inštalácia softvéru na počítač či administrátorské práva, stačí prístup na internet a internetový prehliadač.

basic.showString("Hello world")
basic.forever(() => {
  basic.showLeds(`
    . # . # .
    # . # . #
    # . . . #
    . # . # .
    # . # . .
    `)
  basic.showLeds(`
    . # . # .
    # # # # #
    # # # # #
    . # # # .
    . . # . .
    `)
})

2.1. Základné

Zobraziť reťazec - vypíše text na obrazovke

Zobraziť LED - zobrazí obrázok na obrazovke

2.2. Vstup

V tejto časti sa nachádzajú bloky, ktoré spustia kód pri nejakej udalosti - napríklad pri stlačení tlačidla, naklonení dosky alebo zatrasení.

2.3. Hudba

Microbit dokáže generovať aj zvuk, a to konkrétne na kolíku 0. Preto k nemu pripojíme jeden káblik mikrofónu (dátový) a druhý (zem) pripojíme k GND. Skúste si spustiť melódiu svadba.

2.4. Radio

Micro:bit obsahuje aj vbudovaný komunikačný modul, a teda vedia medzi sebou navzájom komunikovať.

Pre používanie rádia je potrebné definovať skupinu (anglicky Group) - viac podrobností tu

2.5. Cykly, Logiku, Premenné, Matematika

Tak ako v Scratch, aj Blockly obsahuje základné príkazy a konštrukcie. Zaujímavým môže byť vybrať náhodne od 0 po n, ktorý generuje náhodné čísla.